Question set
Islam Di Asia Tenggara Sejarah SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar dapat mengetahui tentang latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara, teori dan bukti kedatangan Islam datang dari China, perkahwinan dalam kerajaan Acheh, perkembangan dakwah di Jawa dan cara hidup dari segi ekonomi.
https://osem.me/lesson/22968/Islam-Di-Asia-Tenggara copied!