Question set
Tamadun Islam dan Sumbangannya Sejarah PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenal latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, memahami kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya, memahami ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul, memahami sumbangan Tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta memahami sumbangan Tamadun Islam dalam bidang seni bina.
https://osem.me/lesson/22964 copied!