Question set
Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom Sejarah PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenal lokasi Tamadun Yunani dan Tamadun Rom yang menunjukkan peningkatan yang tinggi dalam pelbagai bidang, memahami peningkatan Tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran serta memahami peningkatan tamadun Rom dalam aspek seni bina.
https://osem.me/lesson/22933 copied!