Question & notes
Khutbah Jumaat Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum khutbah Jumaat. Seterusnya, pelajar dapat menyenaraikan rukun dan syarat sah khutbah Jumaat serta perkara-perkara sunat ketika khutbah Jumaat. Akhir sekali, pelajar dapat menyatakan hikmah khutbah Jumaat.
https://osem.me/lesson/22891 copied!