Question & notes
Solat Jumaat Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian solat Jumaat. Pelajar juga dapat mengelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Selain itu, pelajar dapat menyatakan rukun solat Jumaat.
https://osem.me/lesson/22887 copied!