Question & notes
Solat Berjemaah Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum solat berjemaah. Pelajar juga dapat menerangkan syarat sah solat berjemaah seterusnya dapat menyatakan hikmah solat berjemaah.
https://osem.me/lesson/22879 copied!