Question set
Mengenali Tamadun Sejarah PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat memahami maksud tamadun mengikut bahasa Yunani, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Selain itu murid dapat mengenali konsep tamadun mengikut pandangan Islam dan Barat serta memahami ciri-ciri tamadun awal dunia.
https://osem.me/lesson/22867 copied!