Question & notes
Azan dan Iqamat Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian dan hukum azan dan iqamat. Selain itu, pelajar dapat melafazkan azan dan iqamat serta menerangkan waktu azan dan iqamat. Seterusnya, pelajar dapat menyatakan perkara sunat dan hikmah azan dan iqamat. Akhir sekali, pelajar dapat melafazkan doa selepas azan dan iqamat.
https://osem.me/lesson/22859 copied!