Question & notes
Tayammum Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut pengertian dan lafaz niat tayammum. Selain itu, pelajar dapat menyatakan rukun dan syarat tayammum. Seterusnya, pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara sunat, perkara membatalkan dan hikmah bertayammum.
https://osem.me/lesson/22855 copied!