Question set
Ulangkaji Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat persediaan awal dan sewajarnya memahami format soalan, standard soalan dan keperluan soalan PT3. Pelajar juga dapat melakukan latih tubi topik-topik penting menjelang peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/22842 copied!