Question set
Reka Bentuk Makanan Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 2
CHP Aplikasi teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat persediaan awal dan sewajarnya memahami format soalan, standard soalan dan keperluan soalan PT3. Pelajar juga dapat melakukan latih tubi topik-topik penting menjelang peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/22809 copied!