Question & notes
Istinjak Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut pengertian dan hukum istinjak. Selain itu, pelajar dapat menyatakan peralatan beristinjak dan cara beristinjak menggunakan air dan alat lain.
https://osem.me/lesson/22657 copied!