What you will learn
Pembelajaran ini menerangkan tentang hafazan surah Al-Fatihah. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan di hujung ayat semasa mengulang hafazan ialah satu teknik menghafaz yang berkesan.
Created by Miftahul Iman Dya
471 followers
101 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!