Question set
Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa
What you will learn

Set soalan ini berdasarkan topik kata nama am dan kata nama khas. Ia dihasilkan untuk menguji kefahaman pelajar. Bentuk soalan yang dihasilkan juga mirip dengan soalan peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/2259/Kata-Nama-Am-dan-Kata-Nama-Khas copied!