Notes
Sifat Wahdaniyyah Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 4
CHP Sifat Wahdaniyyah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mengetahui akibat dan kesan tidak beriman kepada sifat wahdaniyyah. Selain itu, pelajar akan lebih memahami kesan beriman terhadap sifat wahdaniyyah.
https://osem.me/lesson/22547 copied!