What you will learn
Topik ini menerangkan mengenai empat tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia, Tamadun Mesir Purba, Tamadun Indus dan Tamadun Huang He secara terperinci dan menarik.
Created by Maisarah Azmi
652 followers
59 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!