Question & notes
WANG Matematik UPSR Darjah 1
CHP Wang
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan secara menyeluruh tentang konsep wang dan cara penggunaannya. Topik ini merupakan topik yang sangat penting kerana akan diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/2236/WANG copied!