Question & notes
TAMBAH DAN TOLAK Matematik UPSR Darjah 1
CHP Operasi asas
What you will learn

Daripada pembelajaran ini, para pelajar dapat mendalami konsep penambahan dan penolakan dengan lebih jelas. Pelajar haruslah memberikan penumpuan yang lebih kerana topik ini sangat penting dan biasa digunakan dalam kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/2232/TAMBAH-DAN-TOLAK copied!