Question & notes
KATA NAMA Bahasa Melayu SPM Tingkatan 5
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan penggolongan kata. Penerangan nota dan latihan merangkumi kata nama am dan kata nama khas. Tajuk ini merupakan salah satu perkara asas dalam sistem bahasa yang wajib dikuasai oleh pelajar. Tajuk ini sering menjadi soalan penting dalam peperiksaan SPM.
https://osem.me/lesson/2230/KATA-NAMA copied!