Question set
UJI KEFAHAMAN : IMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN Bahasa Melayu UPSR Darjah 3
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa SUBCHP Memahami dan menggunakan peembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situai dengan betul
What you will learn

Imbuhan biasa di letakkan pada kata dasar bagi mengubah fungsi kata tersebut dalam sesuatu ayat. Para pelajar haruslah menitik beratkan topik ini kerana ianya merupakan topik yang sering terdapat di dalam soalan Bahasa Melayu UPSR.
https://osem.me/lesson/2222/UJI-KEFAHAMAN-:-IMBUHAN-AWALAN-DAN-AKHIRAN copied!