Question & notes
Beriman kepada Kitab Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 2
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut pengertian beriman kepada kitab dan menyatakan hukum beriman kepada kitab. Selain itu, pelajar juga dapat menyenaraikan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul.
https://osem.me/lesson/22181 copied!