Question & notes
Hadas Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 2
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut erti hadas kecil dan besar. Seterusnya, pelajar dapat menyenaraikan sebab-sebab berhadas dan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan besar. Akhir sekali, pelajar dapat mengetahui cara bersuci daripada hadas kecil dan besar.
https://osem.me/lesson/22179 copied!