Question set
Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim Geografi PT3 Tingkatan 2
CHP Cuaca dan iklim
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti dua cara pergerakan bumi, menerangkan tentang putaran bumi dan peredaran bumi, menunjukkan kesan putaran bumi dan peredaran bumi, serta membahaskan kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.
https://osem.me/lesson/22100 copied!