Question set
Perbezaan Strategi Kuasa Barat untuk Menguasai Negara Kita Sejarah PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menunjukkan perbezaan strategi kuasa Barat dari aspek serangan fizikal, perjanjian dan pakatan untuk menguasai negara kita.
https://osem.me/lesson/22087 copied!