Question set
Persaingan Kuasa Barat untuk Mendapatkan Tanah Jajahan Sejarah PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menganalisis persaingan antara kuasa Barat seperti Perancis, Belanda, Amerika Syarikat, British dan Sepanyol untuk mendapatkan tanah jajahan.
https://osem.me/lesson/22086 copied!