Question set
PRAKTIS PT3 : REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
CHP Aplikasi teknologi SUBCHP Reka bentuk sistem fertigasi
What you will learn

Sistem fertigasi merupakan aplikasi teknologi baharu dalam industri pertanian yang merujuk kepada sistem penanaman yang melibatkan pengaliran larutan baja ke bahagian akar tanaman secara serentak. Set soalan ini mengandungi 15 soalan berkenaan dengan topik ini.
https://osem.me/lesson/2202 copied!