Question set
PRAKTIS PT3 : LAKARAN Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
CHP Lakaran SUBCHP Lakaran piktoral
What you will learn

Lakaran merupakan lukisan yang dihasilkan pada peringkat awal untuk memberikan gambaran kasar tentang idea dan konsep sesuatu reka bentuk atau produk. Bentuk soalan ini mirip dengan soalan sebenar Reka Bentuk dan Teknologi PT3.
https://osem.me/lesson/2201 copied!