Question set
PRAKTIS PT3 : PENGURUSAN PROJEK Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
CHP Pengurusan projek SUBCHP Pengurusan projek reka bentuk
What you will learn

Pengurusan projek reka bentuk merujuk kepada aktiviti kerja atau proses kerja yang terdiri daripada tiga komponen penting, iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Set soalan ini mengandungi 15 soalan mengenai topik ini. Bentuk soalan ini mirip dengan bentuk soalan sebenar PT3.
https://osem.me/lesson/2195 copied!