Question set
PRAKTIS PT3 : PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi SUBCHP Dunia reka bentuk
What you will learn

Reka bentuk dan teknologi adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Bentuk soalan ini mirip dengan bentuk soalan sebenar PT3.
https://osem.me/lesson/2194 copied!