Notes
Bahagian-bahagian Air Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan bahagian-bahagian air dan pengertiannya. Selain itu, pelajar juga dapat menyatakan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci.
https://osem.me/lesson/21887 copied!