Question & notes
Taharah Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian taharah dan hukumnya. Seterusnya, pelajar juga dapat menyenaraikan kelebihan taharah.
https://osem.me/lesson/21882 copied!