Question set
UJI KEFAHAMAN : KERAJAAN BANI UMAIYAH Pendidikan Islam SPM Tingkatan 4
CHP Sirah Nabawiah dan Tamadun Islam SUBCHP Kerajaan Bani Umayyah
What you will learn

Kerajaan Bani Umaiyah adalah kerajaan yang ditubuhkan selepas tamatnya zaman pemerintahan Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Bentuk soalan ini mirip dengan soalan sebenar SPM Pendidikan Islam.
https://osem.me/lesson/2183/UJI-KEFAHAMAN-:-KERAJAAN-BANI-UMAIYAH- copied!