Question & notes
Ibadah Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut pengertian ibadah. Seterusnya, pelajar juga dapat menyatakan jenis ibadah dan menyenaraikan hikmah ibadah.
https://osem.me/lesson/21774 copied!