Question set
Kata Adjektif Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata adjektif yang betul dalam ayat.
https://osem.me/lesson/21588 copied!