Question & notes
Pertahanan Badan Sains PT3 Tingkatan 2
CHP Kesihatan manusia
What you will learn

Pelajar dapat mempelajari mekanisme pertahanan badan daripada serangan penyakit, jenis keimunan, serta bagaimana mendapatkan sistem keimunan yang mantap.
https://osem.me/lesson/21584/Pertahanan-Badan copied!