Question & notes
Keluarga Harmoni Sejarah UPSR Darjah 4
CHP Saya dan Keluarga
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat
menjelaskan pengertian keluarga asas dan kembangan, membandingkan peranan anggota keluarga, menunjuk cara adab yang perlu diamalkan dalam keluarga.
https://osem.me/lesson/21517/Keluarga-Harmoni copied!