Notes
Kedudukan Geografi PT3 Tingkatan 1
CHP Kemahiran Geografi
What you will learn

Murid dapat menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat dan mengaplikasikan latitud dan longitud.
https://osem.me/lesson/21463 copied!