Notes
Soal Jawab PT3 - Reka Bentuk Perniagaan Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 3
CHP Reka bentuk dalam perniagaan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat persediaan awal dan sewajarnya memahami format soalan, standard soalan dan keperluan soalan PT3. Pelajar juga dapat melakukan latih tubi topik-topik penting menjelang peperiksaan sebenar.
https://osem.me/lesson/21454 copied!