Question & notes
Perjanjian Hudaibiyah Sirah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Perjanjian Hudaibiyyah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan pengertian Hudaibiyah, sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah, serta isi-isi perjanjian Hudaibiyah.
https://osem.me/lesson/21222 copied!