Question & notes
Rukun Islam Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyebut pengertian Islam. Seterusnya, pelajar juga dapat menyenaraikan rukun Islam mengikut turutan yang betul.
https://osem.me/lesson/21184 copied!