Question set
PENGUKUHAN BAHASA : KESALAHAN EJAAN Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 2
CHP Aspek tatabahasa SUBCHP Menganalisa dan membetulkan kesalahan sesuatu ayat
What you will learn

Set soalan ini mengandungi 15 soalan mengenai kesalahan ejaan. Set soalan ini boleh dijadikan latihan kerana topik ini sering terdapat dalam soalan Bahasa Melayu PT3.
https://osem.me/lesson/2087/PENGUKUHAN-BAHASA-:-KESALAHAN-EJAAN copied!