Question & notes
Nombor dalam Perkataan Matematik UPSR Darjah 2
CHP Nombor bulat hingga 1000
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menulis, menyebut nombor dalam perkataan atau sebaliknya sehingga 1000.
https://osem.me/lesson/20849 copied!