Notes
Reka Bentuk Pembungkusan Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Reka Bentuk Pembungkusan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari cara membuat reka bentuk pembungkusan bagi sesuatu produk dan
mengenal pasti ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk yang akan dihasilkan. Pembentangan produk yang
dihasilkan boleh dibuat sama ada secara manual atau menggunakan pelbagai media.
https://osem.me/lesson/20807 copied!