What you will learn
Tatabahasa ialah bidang ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah dalam mengatur penggunaan bahasa. Set soalan ini mengandungi soalan yang mirip kepada peperiksaan sebenar. Pelajar dapat menggunakan set soalan ini untuk persediaan menghadapi peperiksaan.
Created by Ms. Nurul Syafinaz
2683 followers
188 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!