Question & notes
KATA KERJA Bahasa Melayu UPSR Darjah 1
CHP Standard kandungan dan standard pembelajaran aspek tatabahasa
What you will learn

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan atau keadaan yang dilakukan oleh manusia, haiwan atau benda.
https://osem.me/lesson/2071/KATA-KERJA copied!