Question & notes
MAD SILAH THOWILAH DAN MAD FARAQ Pendidikan Islam UPSR Darjah 4
CHP Tajwid SUBCHP Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi hukum mad
What you will learn

Pelajaran ini menerangkan tentang hukum tajwid Mad Silah Thowilah dan Mad Faraq. Kita hendaklah kuasai dan menguasai kemahiran ilmu tajwid ini bagi melancarkan dan memperkemaskan bacaan Al-Quran kita.
https://osem.me/lesson/2058/MAD-SILAH-THOWILAH-DAN-MAD-FARAQ copied!