What you will learn
Pelajaran ini menerangkan tentang hukum tajwid Mad Silah Thowilah dan Mad Faraq. Kita hendaklah kuasai dan menguasai kemahiran ilmu tajwid ini bagi melancarkan dan memperkemaskan bacaan Al-Quran kita.
Created by Ustaz Haizul
507 followers
124 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!