Notes
Catatan Kontra dan Carta Akaun Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan maksud menyenaraikan akaun dan menerangkan kesan Catatan Kontra. Selain itu, murid dapat menjelaskan maksud dan fungsi serta mampu menyediakan jadual Carta Akaun.
https://osem.me/lesson/20469 copied!