Question & notes
Perakaunan, subbidang perakaunan, etika akauntan dan badan profesional Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
CHP Pengenalan kepada perakaunan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membezakan perakaunan dan simpan kira, mengetahui subbidang perakaunan, etika akauntan profesional dan badan-badan professional.
https://osem.me/lesson/20289 copied!