What you will learn
Pembelajaran ini menerangkan penggolongan kata. Penerangan nota dan latihan merangkumi kata nama am dan kata nama khas. Tajuk ini merupakan salah satu perkara asas dalam sistem bahasa yang wajib dikuasai oleh pelajar. Tajuk ini sering menjadi soalan penting dalam peperiksaan PT3
Created by CIKGU ADI
803 followers
24 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!