Question & notes
Pengenalan kepada Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi UPSR Darjah 4
CHP Pengenalan kepada Teknologi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari tentang kepentingan teknologi dalam kehidupan manusia. Selain itu, pelajar didedahkan dengan teknologi moden terkini dan mengenal pasti langkah-langkah dalam mereka bentuk sesuatu produk.
https://osem.me/lesson/20185 copied!